Decentrale ventilatie

Bij decentrale ventilatie wordt iedere ruimte afzonderlijk geventileerd met een eigen toestel. Luchtkanalen zijn niet noodzakelijk. Thermad biedt oplossingen aan met en zonder warmteterugwinning.