Onderhoudsaanvraag

Om de goede werking van uw Brink toestellen te waarborgen is het aangewezen om uw toestel goed te onderhouden. Daarom voorziet Climco in een onderhoudsservice. Zo zal ook een langere levensduur van uw toestellen bekomen worden.

U hebt de keuze tussen verschillende formules:

Onderhoud van uw Brink verwarmingsketel
€ 211.5 per onderhoud (excl BTW)
Aanvragen
 • Jaarlijks (aanbevolen)
 • Tweejaarlijks (minimaal wettelijk verplicht)

Het onderhoud omvat volgende werkzaamheden:

 • Controle van de goede werking van het toestel
 • Reiniging van het branderbed
 • Afstellen van de brander
 • Vervangen van de luchtfilter
 • CO2-verbranding meten en inregelen
 • Visuele controle van de elektronische componenten
 • Visuele controle van de condensafvoer
Onderhoud van uw Renovent ventilatietoestel
€ 211.5 per onderhoud (excl BTW)
Aanvragen
 • Jaarlijks
 • Tweejaarlijks

Het onderhoud omvat volgende werkzaamheden:

 • Controle van de goede werking van het toestel
 • Vervangen van de filters
 • Uitkuisen van de warmtewisselaar
 • Reinigen en visuele controle van de ventilatoren
 • Visuele controle van de elektronische componenten
 • Visuele controle van de condensafvoer
 • Visuele controle elektronische componenten
Reinigen van luchtkanalen ventilatie
€ 700 per installatie (excl BTW)
Aanvragen

Om de negen jaar een aanbevolen inspectie.

Met ventilatie heeft u gekozen voor een gezond systeem. Om gezond te kunnen wonen en werken is de aanvoer van verse lucht, het filteren van toegevoerde lucht en de afvoer van vervuilde lucht noodzakelijk.

Een ventilatiesysteem zorgt ervoor dat de ruimte waarin u leeft verzekerd is van verse lucht. Zo komt zuurstofrijke lucht binnen en gaan schadelijke stoffen en hinderlijke geurtjes naar buiten. Dit heeft een gunstig effect op allergieën en voorkomt irritatie aan de luchtwegen. Ook uw gezondheid, prestaties en concentratievermogen worden positief beïnvloed.

Om de kwaliteit ook na verloop van tijd te garanderen, is een onderhoud van de luchtkanalen mogelijk. Climco pakt de zaken grondig aan zonder overlast en vuil in de woning: luchtroosters en ventielen en kanalen worden vakkundig gereinigd.

Kanalen worden via de afzuigopeningen gereinigd door middel van lange slangen met borstels en stofafzuiging (onderdruk).

Waar noodzakelijk worden kuisluiken geplaatst. De roosters en ventielen worden in hun oorspronkelijke instelling hersteld.

Reinigen van luchtkanalen luchtverwarming
€ 1000 per installatie (excl BTW)
Aanvragen

Inspectie frequentie om de negen jaar

Met luchtverwarming heeft u gekozen voor een gezond systeem. U geniet van een gelijkmatige, gezonde  temperatuur en continu aanvoer van verse lucht.

Om gezond te kunnen wonen en werken is de continue aanvoer en filtering van verse lucht, afvoer van vervuilde lucht en een gelijkmatige temperatuur van wezenlijk belang.

Met luchtverwarming bent u verzekerd van dit gezonde binnenklimaat: overal is het aangenaam koel of warm en overal is gezonde lucht. Dit heeft een gunstig effect op allergieën en voorkomt irritatie aan de luchtwegen. Ook uw prestaties en concentratievermogen worden positief beïnvloed.

Om de kwaliteit ook na verloop van tijd te garanderen, is een onderhoud van de luchtkanalen mogelijk.

Climco pakt de zaken grondig aan zonder overlast en vuil in de woning: luchtroosters en ventielen en kanalen worden vakkundig gereinigd.

De kanalen worden via de afzuigopeningen gereinigd door middel van lange slangen met borstels en stofafzuiging (onderdruk).

Waar noodzakelijk zullen wij kuisluiken plaatsen.

 

De roosters en ventielen worden in hun oorspronkelijke instelling hersteld.